Kwaliteit

1. Zaden

Het begint allemaal bij de juiste grondstoffen. Goede zaden zijn de basis van hoge kwaliteit kruidenextracten. Door verzwakking van bestaande variëteiten van Chinese kruiden zijn de materialen tegenwoordig minder krachtig dan vroeger. Nadat één variëteit 3 cycli van beplanting is doorgegaan, zijn de resulterende gewassen minder doeltreffend en meer vatbaar voor virussen en plagen met als gevolg een verminderde kwaliteit.

Eén van de belangrijkste oplossingen voor dit probleem is de oprichting van een Good Agricultural Practice (GAP) teelt basis. Daarbuiten dient de nauwe samenwerking tussen de industrie enerzijds en de universiteiten anderzijds om deze problemen fundamenteel op te lossen. Dankzij kennisdeling rond onderzoek en toepassing van de variëteiten medicinale kruiden, kan men de hoge kwaliteit van kruidenzaden en gewassen verder ontwikkelen.

2. Good Agricultural Practice (GAP)

Onze voedingssupplementen worden gekweekt en verwerkt volgens de wereldwijd erkende kwaliteitsnormen van Good Agricultural Practices (GAP). GAP is een wereldwijde standaard waarmee telers aantonen dat wordt geproduceerd met respect voor mens, dier en milieu. Preventieve maatregelen staan hier centraal, onder het motto “bezint eer ge begint”.  Het proces start met de juiste keuze grondstoffen, maar ook de juiste teeltwijze, een correcte bodemverzorging en hygiënemaatregelen om bepaalde ziektes en plagen te voorkomen.

Onze producent volgt de specifieke GAP richtlijnen voor de teelt van authentieke Chinese kruiden. Rauwe kruiden die op de markt worden verkocht, krijgen vaak te maken met degradatieproblemen bij langdurige opslag, onjuiste bewaarcondities en ongepaste oogsttijd, en zijn vatbaar voor plagen en ziektes. Om deze problemen te voorkomen selecteert onze producent in China enkel verse grondstoffen uit het juiste seizoen of hetzelfde oogstjaar. Zo worden enkel veilige en stabiele kwaliteitsproducten in het productieproces geïntroduceerd. Een ander aspect van GAP is de traceerbaarheid van elk kruid door gedegen identificatie zodat (mogelijke risicovolle) verwisseling wordt voorkomen.

3. Dao Di

Traditionele Chinese Geneeskunde is altijd sterk beïnvloed geweest door de natuurlijke bronnen en cultuur in China. De grote geografische diversiteit in China voorzag beoefenaars in oude tijden met overvloedige natuurlijke bronnen, wat ertoe leidde dat veel elementen uiteindelijk geïntegreerd werden in de handel en Chinese Geneeskunde. Landbouw en handel gaf aanleiding tot unieke ontwikkelingen zoals de Dao Di beweging, een concept dat authenticiteit en kwaliteit associeert met specifieke regio’s en productiepraktijken.

Het woord ‘Dao’ werd origineel gebruikt om te verwijzen naar de verschillende districten binnen het Chinese rijk. Het woord ‘Di’ verwijst naar aarde en geografie, vrij vertaald verwijst het concept dus naar een authentieke geografische bron.

Volgens de definitie voorgesteld door experten op de 390ste Xiang Shan Scientific Conference in Beijing in 2011, is DaoDi medicinaal materiaal:

‘Medicinal material that is produced and assembled in specific geographic regions with designated natural conditions and a specific ecological environment, with particular attention to cultivation technique, harvesting and processing. These factors lead to quality and clinical effects that surpass items of the same botanical origin that are produced in other regions, thus such items are widely recognized and enjoy a good reputation’

Met andere woorden de Dao Di status omvat een combinatie van omgevingsfactoren (klimaat, aarde, drainering, terrein) en traditionele teelt en bewerkingsmethoden. Daaruit volgt dat de kwaliteit van Chinese kruiden in nauw verband staat met de originele groeiplaats, het juiste oogstseizoen, bewerkingsmethode en opslagmethode.

Dao Di selectie van rauwe kruiden

Meer dan 400 kruidenmaterialen worden rechtstreeks van de oorspronkelijke Dao Di bron gehaald, van boerderijen tot Dao Di productie regio’s, inclusief 65 GAP boerderijen die kruiden telen voor onze granulen. Vandaag zijn meer dan 400 variëteiten rauwe kruiden direct afkomstig van klassieke origine. Alle kruiden die binnenkomen worden eerst getest volgens de standaarden van de Chinese Farmacopee. Zo worden de rauwe kruiden en de grondstoffen gecontroleerd op oorsprong, productie locatie, groeiperiode, oogsttijd en groeiklimaat (bodem, water, weer). Verder worden uitgebreide testen uitgevoerd op stoffen die er niet thuishoren (pesticiden, zware metalen, aflatoxine, zwaveldioxide). Zwavel wordt niet gebruikt in de rauwe kruiden.

4. Good Manufacturing Practice (GMP)

Onze voedingssupplementen worden geproduceerd in overeenstemming met Good Manufacturing Practice (GMP). GMP zijn internationale standaarden voor kwaliteitseisen die gelden binnen de voedingsmiddelenindustrie. Een zorgvuldig vastgelegd en gecontroleerd productieproces verzekert de kwaliteit en veiligheid van de voedingssupplementen.

In elke fase van het productieproces ondergaan de producten inspectie van de kwaliteitscontrole (de selectie van rauwe kruiden, decoctie, vloeistof extract, half afgewerkt product tot afgewerkt product). Dit omvat detectie van meer dan 100 kwaliteitselementen, aangaande de hoeveelheid water, de decoctie duur, de inlaattemperatuur van de sproeidroger tot de temperatuur, enz. Een computer gestuurd digitaal controle systeem zorgt voor een consistente opvolging tijdens het ganse productie proces.

5.  Grootschalige klinische testen

De granulen die worden gebruikt voor onze China Nature formules, worden gebruikt in meer dan 30 landen en regio’s over de hele wereld. Na meer dan 20 jaar klinische toepassing in meer dan 1000 Chinese ziekenhuizen en voor meer dan 100.000 patiënten, zijn deze granulen vandaag een vaste waarde voor TCM therapeuten wereldwijd. Bovendien zijn granulen, in tegenstelling tot rauwe kruiden, enorm gestegen in populariteit onder TCM therapeuten en patiënten.

6. Globalisering van kwaliteitsstandaarden

Onze producent heeft internationale kwaliteitscontrole geïmplementeerd in het productieproces om te voldoen aan de internationale standaarden. Na een Duitse inspectie van meer dan 340 enkelvoudige kruidenextracten voor parameters zoals zware metalen, pesticide residuen, aflatoxine en micro organismen, werd bevestigd dat onze producent voldoet aan de internationale standaarden en de standaarden voor voedsel en geneesmiddelen die gelden binnen de EU.