Betalen

Alle facturen/bestellingen kan u  online op een veilige module betalen via Visa, Mastercard of Maestro. In België zijn bestellingen ook contant betaalbaar via overschrijving. Voor het buitenland wordt een betaling gevraagd via visa, mastercard of maestro bij bestelling op onze site of na ontvangst van uw betaling via overschrijving.

Alle niet tijdig betaalde facturen zullen van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1 % opleveren vanaf de datum van factuur. Op het openstaande bedrag zal bovendien eveneens van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 12 % met een minimum van 37,18 euro.

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.

09/10/2019 - cursus "de moderne Chinese fytotherapie in de praktijk"

Vele therapeuten worden in hun praktijk geconfronteerd met een gebrek aan praktische en direct toepasbare informatie op gebied van moderne Chinese fytotherapie. Deze cursus is "to the point" en kan door iedere therapeut gevolgd worden. De nadruk ligt op moderne formules aangepast aan huidige pathologiën. De cursus bestaat uit 8 modules en 4 seminaries en wordt gegeven door Verbanck Hervé, osteopaat, acupuncturist en herborist met 40 jaar praktische ervaring. Hij heeft een eigen reeks samenstellingen ontwikkeld en genotificeerd in België. Ieder seminarie bestaat uit 2 modules. De nadruk ligt op de praktijk, casussen, discussies, welke vragen moet je stellen om tot de juiste formule te komen. De manier waarop je redeneert is belangrijker dan het weten op zich. De cursus vertrekt vanuit het traditioneel standpunt om te komen tot de moderne westerse toepassingen op gebied van orthopedie, reumatologie, gynaecologie, neurologie, infecties en dermatologie. Voor acupuncturisten wordt ook telkens de acupunctuur protocollen vermeld die overeenstemmen met de formules.

Download PDF