Pagar

Alle facturen/bestellingen kan u online op een veilige module betalen via Visa, Mastercard of Maestro.

  • In België zijn bestellingen ook contant betaalbaar via overschrijving.
  • Voor het buitenland wordt een betaling gevraagd via visa, mastercard of maestro bij bestelling op onze site of na ontvangst van uw betaling via overschrijving.

 

Alle niet tijdig betaalde facturen zullen van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 1 % opleveren vanaf de datum van factuur. Op het openstaande bedrag zal bovendien eveneens van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 12 % met een minimum van 37,18 euro.

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.